Good Governance in Sport

Cieľom tohto projektu bolo zdieľanie najlepších postupov pri správe športových organizácií na rôznych úrovniach (európskej, národnej a regionálnej). Jeden z členov slovenskej delegácie Juraj Sopkuliak. „Tento projekt je výborným nástrojom ako diskutovať a zdieľať „best practices“ na tému správa športovej organizácie na rôznych úrovniach v rôznych štátoch EU.  Odnášam si odtiaľ mnoho zaujímavých podnetov, ktoré sa budem snažiť aplikovať do našej organizácie a posunúť nás tým opäť o krok ďalej.“

SSO cooperates on project together with ADEL Slovakia.