„Hraj flag futbal“

Projekt na národnej úrovni, ktorého cieľom je motivovať deti k športu. Zorganizovali sme spolu so Slovenskou asociáciou amerického futbalu niekoľko podujatí a zápasov na školách. Flag Futbal je šport pre ľudí všetkých vekových skupín, pohlavia, či športových schopností a je ideálnym športom pre zmiešané tímy mužov a žien. Po otvorení škôl by sme chceli pokračovať v našich aktivitách.

“Eco-friendly Sports”

Cieľom projektu je propagácia športu a fyzických aktivít vo všeobecnosti, ktoré nielenže majú vplyv na zdravší životný štýl, ale aj na životné prostredie (2 v 1). Budeme organizovať podujatia ako plogging, výsadba stromov 🌳, stavba búdok pre vtáčiky 🐦, repair podujatia 👨‍🔧

“SPort Education Against Radicalization”

V rámci tohto projektu vytvoríme a vyškolíme sieť tzv. „športových ambasádorov“, ktorí s našou pomocou zorganizujú športové podujatia pre Slovákov a cudzincov na Slovensku. Uplynulé dni sme analyzovali či a aké podobné podujatia už zrealizované boli, aby sme ich vedeli lepšie naplánovať. Na projekte spolupracujeme s organizáciami z  kde budú takéto podujatia zrealizované tiež. Okrem toho tento čas využijeme aj na prípravu školiaceho modulu.

“RISE – Roma Inclusion through Sport in Europe”

Ako už názov napovedá, cieľom projektu je podporiť inklúziu Rómov prostredníctvom športu a organizovať lokálne a medzinárodné športové⚽️🤼‍♂️ podujatia s Rómami a pre Rómov. Okrem toho sme pracovali na databáze športových aktivít, podujatí a projektov, ktoré už v tejto oblasti v rôznych krajinách prebiehajú ako zdroj inšpirácie pre iné športové organizácie.