Náš tím

Michal Slašťan

Počas svojej kariéry ako hráč amerického futbalu sa v roku 2016 stal viceprezidentom tímu Zvolen Patriots. Začiatkom roku 2018 bol zvolený za viceprezidenta Slovenskej asociácie amerického futbalu. Zameral sa predovšetkým na rozvoj informačných systémov a koordináciu súťaže flag futbalu. V septembri 2019 bol zvolený za predsedu združenia. Od tej doby pracuje na rozvoji a integrácii amerického futbalu na Slovensku, s cieľom dosiahnuť stabilný a prosperujúci rast tohto športu. Spolupracuje na národných programoch a medzinárodných kempoch pre mladých hráčov amerického futbalu.

Juraj Sopkuliak

Po ukončení hráčskej kariéry v roku 2010 sa rozhodol pokračovať v rozvoji amerického futbalu na Slovensku. Pôsobil ako predseda rozhodcovskej komisie, kde v spolupráci so zahraničnými kolegami položil základy rozhodcov v amerického futbalu na Slovensku. Od roku 2015 je zvolený za viceprezidenta Slovenského asociácie amerického futbalového. Zodpovedá za rozpočtové záležitosti, koordináciu projektov a stratégiu rozvoja amerického futbalu na Slovensku. Má inžiniersky titul z oblasti ekonómie a v súčastnosti pracuje ako finančný analytik na Ministerstve vnútra a je zakladajúcim členom SSO.

Lenka Čurillová

Podporuje organizáciu v oblasti projektového manažmentu. Má mnoho skúseností v oblasti projektového a finančného riadenia získaného počas prípravy a realizácie projektov (Erasmus + Sport, KA2 atď., Európa pre občanov, národné granty …). Ukončila PhD v odbore Európske štúdia na Univerzite Komenského.

Tomáš Polak

Jeho skúsenosti v športovej oblasti: je aktívnym futbalistom a členom správnej rady neziskovej futbalovej športovej organizácie v meste Leopoldov, ktorá pravidelne organizuje športové aktivity pre verejnosť, školenia a turnaje na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Je zodpovedný za správu financií, od zostavovania rozpočtu, získavania finančných prostriedkov, účtovníctva, správy grantov a fondov zo súkromného a verejného sektora. Je tiež aktívnym občanom – vo svojej komunite vypracoval niekoľko iniciatív a projektov. V profesionálnej oblasti: pracuje ako špecialista na IT systémy a Business Analyst. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu.