R

Zrealizovaný projekt

“Winter Sport is Coming”

Cieľom projektu je propagovať zimné športy nielen ako šport, ale aj ako vzdelávací nástroj na podporu sociálneho začlenenia, medzikultúrneho dialógu a európskeho občianstva medzi mladými ľuďmi z rôzneho prostredia (Slováci a cudzinci žijúci na Slovensku) prostredníctvom rozvoja a implementácie „Winter Sport Camps

R

Zrealizovaný projekt

“Good Governance in Sport” 

that aim to analyze, identify and share good practices and recommendations in good governance in sport. SSO cooperates on project together with ADEL Slovakia.  

R

Zrealizovaný projekt

“WoW – Wave on Wave – Water sports for young people’s physical activity”

Cieľom projektu je propagovať zimné športy nielen ako šport, ale aj ako vzdelávací nástroj na podporu sociálneho začlenenia, medzikultúrneho dialógu a európskeho občianstva medzi mladými ľuďmi z rôzneho prostredia (Slováci a cudzinci žijúci na Slovensku) prostredníctvom rozvoja a implementácie „Winter Sport Camps“.

R

Zrealizovaný projekt

“Youth Hiking in Digital Age”

Rozbiehame nový projekt a nadchádzajúce mesiace zrealizujeme niekoľko túr a workshopov v Karpatoch, kde budeme za použitia dronu a iných digitálnych technológii fotiť, filmovať a vytvárať digitálne mapy.