Eco-Friendly Sports

Cieľom projektu je propagácia športu a fyzických aktivít vo všeobecnosti, ktoré nielenže majú vplyv na zdravší životný štýl, ale aj na životné prostredie (2 v 1). Budeme organizovať podujatia ako plogging, výsadba stromov 🌳, stavba búdok pre vtáčiky 🐦, repair podujatia 👨‍🔧

Ciele projektu sú:
• rozvinúť nové metódy environmentálneho vzdelávania prostredníctvom športu,
• zvýšiť nielen fyzickú aktivitu ľudí, ale tiež ich povzbudiť, aby boli aktívni pri zlepšení stavu životného prostredia,
• zlepšiť vedomosti a skúsenosti predstaviteľov športových klubov a pracovníkov s mládežou o koncepcii ekošportu,
• zvýšiť povedomie verejnosti o možnom prepojení športu a ochrany životného prostredia.

SSO spolupracuje na projekte spoločne s organizáciou ADEL Slovakia.