Winter sport is Coming

Cieľom projektu je propagovať zimné športy nielen ako šport, ale aj ako vzdelávací nástroj na podporu sociálneho začlenenia, medzikultúrneho dialógu a európskeho občianstva medzi mladými ľuďmi z rôzneho prostredia (Slováci a cudzinci žijúci na Slovensku) prostredníctvom rozvoja a implementácie „Winter Sport Camps

SSO na projekte spolupracuje s ADEL Slovensko