SPEAR

V rámci tohto projektu vytvoríme a vyškolíme sieť tzv. „športových ambasádorov“, ktorí s našou pomocou zorganizujú športové podujatia pre Slovákov a cudzincov na Slovensku. Uplynulé dni sme analyzovali či a aké podobné podujatia už zrealizované boli, aby sme ich vedeli lepšie naplánovať. Na projekte spolupracujeme s organizáciami z  kde budú takéto podujatia zrealizované tiež. Okrem toho tento čas využijeme aj na prípravu školiaceho modulu.

SPort Education Against Radicalisation