WOW
Wave on Wave

Water sports for young people´s physical activity

Cieľom projektu je zlepšenie zdravia mladých ľudí prostredníctvom zvýšenia ich športových aktivít prostredníctvom vodných športov. Spolu-organizovali sme aj 2 letné vodné tábory pre deti v Taliansku a Španielsku. Deti z rôznych krajín spoločne praktizovali rôzne vodné športy, chodili na túry, bicyklovali atď.

Water sports for young people´s physical activity