Hraj Flag Futbal

Projekt na národnej úrovni, ktorého cieľom je motivovať deti k športu. Zorganizovali sme spolu so Slovenskou asociáciou amerického futbalu niekoľko podujatí a zápasov na školách. Flag Futbal je šport pre ľudí všetkých vekových skupín, pohlavia, či športových schopností a je ideálnym športom pre zmiešané tímy mužov a žien. Po otvorení škôl by sme chceli pokračovať v našich aktivitách.

Vďaka pozitívnej spätnej väzbe od študentov by sme chceli viac propagovať Flag Futbal a v budúcnosti organizovať podobné podujatia. Preto sme spolu s našimi partnermi z Českej republiky a Slovinska pripravili a predložili žiadosť o financovanie z projektu Erasmus+.

Play Flag Football – sport for everybody