Sme zapojený do rôznych projektov na národnej a európskej úrovni:

Aktívne pracujeme na realizácii športových aktivít pre deti, mládež a dospelých a pôsobíme na:

Medzinárodnej úrovni

– spolupracujeme so športovými organizáciami a klubmi z iných krajín a spoločne organizujeme rôzne medzinárodné športové podujatia a projekty. Zdieľame osvedčené postupy v oblasti športu a prispôsobujeme medzinárodné predpisy a pravidlá v športe.

Národnej úrovni

– organizujeme rôzne športové podujatia s cieľom inšpirovať ľudí k tomu, aby prežili zdravý život prostredníctvom športu. Spolupracujeme aj s miestnymi a národnými orgánmi, miestnymi športovými klubmi a poskytujeme podporu a know-how učiteľom v škole aj mimo nej.

„Hraj flag futbal“

Projekt na národnej úrovni, ktorého cieľom je motivovať deti k športu. Zorganizovali sme spolu so Slovenskou asociáciou amerického futbalu niekoľko podujatí a zápasov na školách. Flag Futbal je šport pre ľudí všetkých vekových skupín, pohlavia, či športových schopností a je ideálnym športom pre zmiešané tímy mužov a žien. Po otvorení škôl by sme chceli pokračovať v našich aktivitách.

“Eco-friendly Sports”

Cieľom projektu je propagácia športu a fyzických aktivít vo všeobecnosti, ktoré nielenže majú vplyv na zdravší životný štýl, ale aj na životné prostredie (2 v 1). Budeme organizovať podujatia ako plogging, výsadba stromov 🌳, stavba búdok pre vtáčiky 🐦, repair podujatia 👨‍🔧

R

Zrealizovaný projekt

“Winter Sport is Coming”

Cieľom projektu je propagovať zimné športy nielen ako šport, ale aj ako vzdelávací nástroj na podporu sociálneho začlenenia, medzikultúrneho dialógu a európskeho občianstva medzi mladými ľuďmi z rôzneho prostredia (Slováci a cudzinci žijúci na Slovensku) prostredníctvom rozvoja a implementácie „Winter Sport Camps

R

Zrealizovaný projekt

“Good Governance in Sport” 

that aim to analyze, identify and share good practices and recommendations in good governance in sport. SSO cooperates on project together with ADEL Slovakia.  

R

Zrealizovaný projekt

“WoW – Wave on Wave – Water sports for young people’s physical activity”

Cieľom projektu je propagovať zimné športy nielen ako šport, ale aj ako vzdelávací nástroj na podporu sociálneho začlenenia, medzikultúrneho dialógu a európskeho občianstva medzi mladými ľuďmi z rôzneho prostredia (Slováci a cudzinci žijúci na Slovensku) prostredníctvom rozvoja a implementácie „Winter Sport Camps“.

“RISE – Roma Inclusion through Sport in Europe”

Ako už názov napovedá, cieľom projektu je podporiť inklúziu Rómov prostredníctvom športu a organizovať lokálne a medzinárodné športové⚽️🤼‍♂️ podujatia s Rómami a pre Rómov. Okrem toho sme pracovali na databáze športových aktivít, podujatí a projektov, ktoré už v tejto oblasti v rôznych krajinách prebiehajú ako zdroj inšpirácie pre iné športové organizácie.

“SPort Education Against Radicalization”

V rámci tohto projektu vytvoríme a vyškolíme sieť tzv. „športových ambasádorov“, ktorí s našou pomocou zorganizujú športové podujatia pre Slovákov a cudzincov na Slovensku. Uplynulé dni sme analyzovali či a aké podobné podujatia už zrealizované boli, aby sme ich vedeli lepšie naplánovať. Na projekte spolupracujeme s organizáciami z  kde budú takéto podujatia zrealizované tiež. Okrem toho tento čas využijeme aj na prípravu školiaceho modulu.

R

Zrealizovaný projekt

“Youth Hiking in Digital Age”

Rozbiehame nový projekt a nadchádzajúce mesiace zrealizujeme niekoľko túr a workshopov v Karpatoch, kde budeme za použitia dronu a iných digitálnych technológii fotiť, filmovať a vytvárať digitálne mapy.