RISE

Ako už názov napovedá, cieľom projektu je podporiť inklúziu Rómov prostredníctvom športu a organizovať lokálne a medzinárodné športové⚽️🤼‍♂️ podujatia s Rómami a pre Rómov. Okrem toho sme pracovali na databáze športových aktivít, podujatí a projektov, ktoré už v tejto oblasti v rôznych krajinách prebiehajú ako zdroj inšpirácie pre iné športové organizácie.

Roma Inclusion through Sport in Europe