Cieľom Slovak Sport Organisation je motivovať ľudí, aby boli aktívni prostredníctvom športu. Organizovaním rôznych športových podujatí a projektov. Sme presvedčení, že šport je najlepším spôsobom, ako udržať zdravú populáciu, prispieva k blahobytu občanov, ale tiež zvyšovať povedomie o všeobecných zásadách EÚ, ako sú tolerancia a rovnosť.

Naše ciele sú:

– povzbudzovať a inšpirovať ľudí, aby boli fyzicky aktívni;
– šíriť povedomie o dôležitej úlohe športu v zdravom životnom štýle a pri prevencii nekomunikatívnych chorôb (napr. Kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, depresie atď.);
– podporovať vzdelávanie prostredníctvom športu a športu ako dôležitého neformálneho vzdelávacieho nástroja;
– zvyšovať povedomie o všeobecných zásadách EÚ, ako je rešpekt, tolerancia a rovnosť prostredníctvom športu;
– odstrániť sociálne, kultúrne a iné prekážky, ktoré môžu zabrániť fyzickej aktivite ľudí;
– prispievať k efektívnemu využívaniu finančných zdrojov a grantov určených na šport;
– iniciovať diskusiu a podporovať rozvoj športovej infraštruktúry a zariadení.

Aktívne pracujeme na realizácii športových aktivít pre deti, mládež a dospelých a pôsobíme na:
MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI – spolupracujeme so športovými organizáciami a klubmi z iných krajín a spoločne organizujeme rôzne medzinárodné športové podujatia a projekty. Zdieľame osvedčené postupy v oblasti športu a prispôsobujeme medzinárodné predpisy a pravidlá v športe.
NÁRODNEJ ÚROVNI – organizujeme rôzne športové podujatia s cieľom inšpirovať ľudí k tomu, aby prežili zdravý život prostredníctvom športu. Spolupracujeme aj s miestnymi a národnými orgánmi, miestnymi športovými klubmi a poskytujeme podporu a know-how učiteľom v škole aj mimo nej.

Sme nová mimovládna organizácia, ale naši členovia sú ľudia, ktorí majú skúsenosti s riadením projektov Erasmus + Sport, z národných športových združení a školského prostredia.