Slovak Sport Organisation

Sme nová mimovládna organizácia, ale naši členovia sú ľudia, ktorí majú skúsenosti s riadením projektov Erasmus + Sport, z národných športových združení a školského prostredia.

poslanie

Robme šport lepším

Aktívne pracujeme na realizácii športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

aktuálne

Naše aktuálne projekty

zrealizované

Naše zrealizované projekty

Webminar FLAG FOOTBALL – sport for everybody is here

Projekt na národnej úrovni, ktorého cieľom je motivovať deti k športu. Zorganizovali sme spolu so Slovenskou asociáciou amerického futbalu niekoľko podujatí a zápasov na školách. Flag Futbal je šport pre ľudí všetkých vekových skupín, pohlavia, či športových schopností a je ideálnym športom pre zmiešané tímy mužov a žien. Po otvorení škôl by sme chceli pokračovať v našich aktivitách.

ECO-FRIENDLY SPORTS

Cieľom projektu je propagácia športu a fyzických aktivít vo všeobecnosti, ktoré nielenže majú vplyv na zdravší životný štýl, ale aj na životné prostredie (2 v 1). Budeme organizovať podujatia ako plogging, výsadba stromov 🌳, stavba búdok pre vtáčiky 🐦, repair podujatia 👨‍🔧

Sport Education Against Radicalization

V rámci tohto projektu vytvoríme a vyškolíme sieť tzv. „športových ambasádorov“, ktorí s našou pomocou zorganizujú športové podujatia pre Slovákov a cudzincov na Slovensku. Uplynulé dni sme analyzovali či a aké podobné podujatia už zrealizované boli, aby sme ich vedeli lepšie naplánovať. Na projekte spolupracujeme s organizáciami z  kde budú takéto podujatia zrealizované tiež. Okrem toho tento čas využijeme aj na prípravu školiaceho modulu.

email

info@slovaksport.org

sídlo

Nevädzová 17211/6B, 821 01 Bratislava-Ružinov